تکنولوژی فکر ، اخبار تکنولوژی ، تکنولوژی روز ، تکنولوژی

با تکنولوژی روز زندگی کنید

Mate 9 پرچمدار هواوی با یک باتری قدرتمند ارائه شده است.